હું શોધું છું

હોમ  |

નવસારી ટાઉન પો.સ્ટે.
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

નવસારી ટાઉન એફ.એસ.એલ./ પી.એસ.સી./ હોસ્‍પીટલ/ સિવીલ હોસ્‍પીટલની વિગતો

સિવીલ હોસ્‍પીટલનુ નામ

સિવીલ સર્જનનુ નામ

ફોન નબર

એમ.જી.જી.સિવિલ હોસ્‍પીટલ સ્‍ટેશન રોડ નવસારી

શ્રી એસ.ડી.લિંબડ

૦૨૬૩૭ - ૨૫૦૩૮૯ ૨૫૭૨૬૫/૨૫૮૧૯૫ મો.નં.૯૪૨૭૪-૧૩૮૨૨

આરાધના હોસ્‍પીટલ

ભદ્રેશ નાયક

૨૫૭૩૯૪

દાબુ હોસ્‍પીટલ

ડી.એન. રાઠોડ

૨૫૦૨૬૬

પરસી હોસ્‍પીટલ

જુબીન કે સકલત

૨૫૮૦૨૧     

ગોહીલ હોસ્‍પીટલ

જનક પારેખ

૨૫૯૨૨૫     

સુરભી હોસ્‍પીટલ

આર.સી. ધોરાજીયા

 ૦ર૬૩૭-ર૩ર૬પ૬

 કે.જી. હોસ્પીટલ 
શ્રી નીતિનભાઈ ટંડેલ

શાંતાદેવી રોડ કે.જી.હોસ્પીટલ 
કવાટર્સ નવસારી

૦ર૬૩૭ - રપ૬૧૧પ

 

ગોહિલ હોસ્પીતાલ
શ્રી જનકભાઈ પારેખ

નવસારી બંબાખાના સામે

૦ર૬૩૭-રપ૯રરપ

 

પારસી હોસ્પીટલ
શ્રી શકલત ઝુબીન કેફી

નવસારી, ગણદેવી રોડ
આશાનગર કૌટિલ્ય એપાર્ટમેન્ટ

૦ર૬૩૭-રપ૮૦ર૧
૦ર૬૩૭-રપ૦૩૬ર

 

દાબુ હોસ્પીટલ, શ્રી રાઠોડ

નવસારી, ફુવારા પાસે.

૦ર૬૩૭-રપ૦ર૬૬

 

સિવીલ હોસ્પીટલ
શ્રી સીવીલ સર્જન

સાંઢકુવા, નવસારી 
સીવીલ કવાટર્સ,

૦ર૬૩૭-રપ૦૩૮૯
૦ર૬૩૭-રપ૮૧૯પ

 

નવસારી ટાઉન અગત્‍યના ડોકટરોના નામ સરનામા તથા , ટેલીફોન નંબર

ડોકટરનુ નામ

ટેલીફોન નંબર

મોબાઇલ ફોન નબર

ડો..એચ.એન.દેસાઇ

 

૯૮૨૫૯૬૯૬૨૫

ડો.ધીરેન બક્ષી

 ૦ર૬૩૭-રપ૦ર૬૧

૯૮૭૯૦૪૦૫૫૬

ડો.સમીર પરીખ

 

૯૮૨૫૧૨૭૮૮૭

ડો.સ્‍નેહલ દેસાઇ

 

૯૯૨૫૦૪૧૬૩૧

ડો.ભાવીન દેસાઇ

 

૯૮૨૫૩૫૦૮૮૪

ડો.જનક પારેખ

 

૯૮૨૫૧૩૦૩૭૭

ડો.અજય મોદી

 

૯૮૨૫૧૩૨૦૦૧

ડો.સૌરભ મહેતા

 

૯૮૨૫૫૭૦૮૩૮

ડો.રાજેશ મિસ્‍ત્રી

 

૯૮૨૫૧૩૦૩૯૫

ડો.રાજીવ ગોયલ

 

૯૮૨૫૭૫૭૯૦૨

ડો.પરીમલ જોષી

 

૯૩૭૫૯૧૪૨૮૪

ડો.પ્રફુલ દેસાઇ

 

૯૮૨૪૧૯૦૫૫૫

ડો.મનીષ દેસાઇ

 

૯૮૨૫૧૩૫૬૪૦

ડો.દેવાંગ વૈધ્ય

 

૯૮૨૪૧૮૮૭૭૫

ડો.અતુલ નાયક

૨૫૦૮૦૫

 

ડો.જે.કે.સકલત

૨૫૦૦૨૪

 

ડો.નીતીન ટંડેલ

 

૯૮૨૫૧૫૫૮૯૬

ડો.એમ.વી.ગણાત્રા

૨૫૫૧૨૯

 

ડો.વિપુલ ડી.કાપડીયા

૨૫૭૨૯૪

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 11-08-2015