હું શોધું છું

હોમ  |

નવસારી રૂરલ પો.સ્ટે.
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

નવસારી રુરલ એફ.એસ.એલ./ પી.એસ.સી./ હોસ્‍પીટલ/ સિવીલ હોસ્‍પીટલની વિગતો તથા ટેલીફોનની વિગત

સિવીલ હોસ્‍પીટલનુ નામ

સિવીલ સર્જનનુ નામ

ફોન નબર

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર વેસ્‍મા

વેસ્‍મા દિલેર ફળીયા

૨૬૨૩૬૧

મુલ્‍લા હોસ્‍પિટલ

બારડોલી રોડ

૨૩૯૯૮૦, ૨૩૯૦૮૦

સામુહિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર

મુનસાડ

૨૬૭૨૮૩

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર

ખડસુપા

૨૨૫૪૪૪

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર

અંબાડા

૨૬૭૦૨૦

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર

નાગધરા

૨૨૪૮૧૬

યશફીન હોસ્‍પિટલ

વિરાવળ જકાતનાકા

૨૩૫૭૨૫, ૨૩૫૭૨૬

પી.એમ.સી.

અડદા

૯૭૨૭૭૦૪૦૨૨

કેજલ હોસ્‍પિટલ

ને.હા.નં.-૮ ધારાગીરી

૨૩૬૧૦૧, ૨૩૬૨૦૨

નવસારી રુરલ અગત્‍યના ડોકટરશ્રીઓના નામ,સરનામા,ટેલીફોન / મોબાઇલ નંબરનું પત્રક

નામ

સરનામા

ટેલીફોન /મોબાઇલ નંબર 

શ્રી એમ.એસ.સાયણીયા

વેસ્‍મા બજાર

 

શ્રી એ.આર.આનંદ

વેસ્‍મા બજાર

 

શ્રી નયનાબેન પટેલ

અડદા પી એચ.સી.

૯૭૨૭૭૦૪૦૨૨

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 11-08-2015