હું શોધું છું

હોમ  |

જલાલપોર પો.સ્ટે.
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

જલાલપોર એફ.એસ.એલ/પી.એસ.સી. હોસ્‍પીટલ./સિવીલ હોસ્‍પીટલની વિગતો તથા ટેલિફોન નંબરો હોસ્‍પીટલોની વિગત

હોસ્પીટલનું નામ/ ડોકટરનું નામ

સરનામું

ફોન નંબર

પ્રા.આરોગ્ય કેન્દ્ર,શ્રી પંકજ સકશેના

જલાલપોર

૦ર૬૩૭ -ર૮૭પ૦૭

પ્રા.આરોગ્ય કેન્દ્ર, ર્ડા.બિરેન્‍દ્ર સીંગ

મટવાડ

૦ર૬૩૭-રર૩રર૧ 
૯૮૨૫૫૫૨૯૩૮

પ્રા.આરોગ્ય કેન્દ્ર, ડો. યુ.એમ.પુછવાલા 

અબ્રામા

૦ર૬૩૭-રર૯૬પ૧ 
૯૭૨૭૭-૦૪૦૨૮

પ્રા. આરોગ્ય કેન્દ્ર, જીજ્ઞેશ હળપતી

કૃષ્ણપુર

૦ર૬૩૭-રર૧૧૩૬ 
૯૭૨૭૭-૦૪૦૩૧

પ્રા.આરોગ્ય કેન્દ્ર (સી.એચ.સી.)
ર્ડા.નિલેશ હસમુખલાલ મિસ્‍ત્રી રહે.મરોલી

મરોલી

૦ર૬૩૭-ર૭ર૦૩૮ 
૯૪૨૭૩૪૫૨૧૦

પ્રા. આરોગ્ય કેન્દ,શ્રી ધવલ મહેતા

વેસ્મા

૦ર૬૩૭-ર૬ર૦૬૧

પ્રા.આરોગ્ય કેન્દ્ર
ર્ડા ગૌતમ

દીપલા

૦ર૬૩૭-ર૭૮૩રપ 
૯૭૧૨૦૧૩૦૩૫

સી.એચ.સી. સાગરા - ડો. સક્સેના

સાગરા

૯૯૦૯૯-૧૬૫૩૭

શુષૃસા હોસ્પીટલ, 
ર્ડા.અંકુરભાઇ રાણા રહે.ગોલવાડ ગેડ નવસારી

વિજલપોર 
સરદારચોક

૦ર૬૩૭-રપરર૦૮
રપ૦૭૭૭

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 11-08-2015