હું શોધું છું

હોમ  |

ગણદેવી પો.સ્ટે.
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

ગણદેવી એફ.એસ.એલ/પી.એસ.સી. હોસ્‍પીટલ./સિવીલ હોસ્‍પીટલની વિગતો તથા ટેલિફોન નંબરો હોસ્‍પીટલોની વિગત

દવાખાનાનું નામ

ડો.નું નામ તથા સરનામું

ટેલીફોન તથા મો.નંબર

સી.એચ.સી. ગણદેવી

મેડીકલ ઓફિસ૨ ડો. કે.વી મહેતા સાહેબ 

૦૨૬૩૪ ૨૬૨૪૭૩, 
મોબાઈલ નં. ૯૯૯૮૮ ૭૮૯૯૭

પી.એચ.સી.ધનોરી

ડો. નિતીન ૫ટેલ

૦૨૬૩૪ ૨૬૨૫૧૩  
મોબાઈલ નં. ૯૭૨૭૭ ૦૪૦૩૮

પી.એચ.સી.ગડત

ડો. પ્રજ્ઞેશ ૫૨મા૨

૦૨૬૩૪ ૨૬૬૬૧૮ 
મોબાઈલ નં. ૯૭૨૭૭ ૦૪૦૩૭

સી.એચ.સી.અમલસાડ

ડો. સ્નેહલ જોષી

૦૨૬૩૪ ૨૭૨૨૪૫ 
મોબાઈલ નં. ૯૭૨૭૭ ૦૪૦૩૫

બ્લોક હેલ્થ ઓફિસ

ડો. પી.ડી.૫ટેલ

૦૨૬૩૪ ૨૬૨૫૦૦ 
મોબાઈલ નં. ૯૭૨૭૭ ૦૪૦૩૪

ગ્રામ સેવા ટ્રસ્ટ ખારેલ

ખારેલ

૦ર૬૩૪ - ર૪૬ર૪૮

જયકિશન હોસ્પીટલ

ગણદેવી

૦ર૬૩૪ - ર૬ર૯૪૯

દમણીયા હોસ્પીટલ ગણદેવી

ગણદેવી

૦ર૬૩૪ - ર૬રર૩૭

સ્વસ્તીક હોસ્પીટલ

ગણદેવી

૦ર૬૩૪ - ર૬ર૪૯૩

ગણદેવી અગત્યના ડોકટ૨શ્રીઓના નામ સ૨નામા તથા ટેલીફોન/મોબાઈલ નંબ૨

ડોકટ૨શ્રીના નામ

સ૨નામાં

ટેલીફોન નંબ૨

અશોકભાઈ એમ.દેસાઈ

કાદીપો૨ ગણદેવી

૨૬૨૨૯૨

ગીરીશભાઈ બી.નાયક

રામજી મંદિ૨

૨૬૨૪૭૦

બાલમુકન્દ  એમ. ત્રિવેદી

ગોલવાડ

૨૬૨૪૫૭

કે.આઈ.રાવલ

દવે મહોલ્લો

૨૬૨૧૯૮               
મો.નં. ૯૮૯૮૪૩૧૬૮૦

આશુતોષ એસ વૈધ

વિઠલમોહલ્લો

૨૬૨૫૧૦

સુરેશચંદ્ર ગુલાબભાઈ નાયક

કંસા૨વાડ

૨૬૨૩૬૯

અનીલભાઈ સી.૫ટેલ

વણક૨વાડ

૨૬૨૪૯૩

રાજેશભાઈ જી વૈઘ

બજા૨

૨૬૨૧૭૨

નિલેશ વૈધ

વિઠલસ્ટ્રીટ

૯૪૨૭૮૬૫૫૯૩

કૌશલ આશુતોષ વૈધ

વિઠલસ્ટ્રીટ

૯૪૨૮૦૨૦૧૮૭

અશ્વિનભાઈ  શાહ

ખારેલ હોસ્૫િટલ

૯૮૨૪૧૯૧૧૩૯

કિશો૨ભાઈ વૈધ

જયકિશાન હોસ્૫િટલ

૯૨૨૭૯૦૯૦૫૨

દિપ્તીબેન  મહેતા

દમણિયા હોસિ૫ટલ

૯૮૨૫૧૩૮૪૫૫

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 11-08-2015