હું શોધું છું

હોમ  |

ચીખલી પો.સ્ટે.
Rating :  Star Star Star Star Star   

ચીખલી પો.સ્‍ટે વિસ્‍તારમાં આવેલ PHC/ CHC/ સીવિલ હોસ્‍પિટલની વિગત

હોસ્‍પિટલનુ નામ

ડોકટરનું નામ

ઓફિસ ટેલીફોન.નંબર

મોબાઇલ નંબર

રહેઠાણ ફોન નંબર

ચીખલી CHC

ડો. એમ..એલ.મજીગામકર

૨૩૪૩૫૫

૯૭૨૭૭ ૦૪૦૪૨

૨૩૪૪૬૫

PHC આલીપોર

ડો. બી.જે. પટેલ

૨૩૨૩૭૫

૯૭૨૭૭ ૦૪૦૪૩

૨૪૪૩૫૮

PHC રાનવેરી કલ્‍લા

ડો. કૈલાસબેન પટેલ

૨૪૭૭૨૭

૯૭૨૭૭ ૦૪૦૪૪

૨૪૩૫૧૫

PHC રાનવેરી કલ્‍લા

ડો. રક્ષાબેન પટેલ

.-

૯૭૨૭૭ ૦૪૦૪૫

૯૪૨૭૪૬૬૦૧૮

PHC કાંગવઇ

ડો. દિવ્‍યેશભાઇ પટેલ

૨૪૦૩૮૨

૯૭૨૭૭ ૦૪૦૪૬

98985 51439

PHC સાદકપોર

ડો. સી.સી.પટેલ

૨૩૧૪૪૦

૯૭૨૭૭ ૦૪૦૪૭

૯૮૭૯૩ ૧૭૫૨૨

PHC ફડવેલ

ડો. પિનાકીન પટેલ

૨૪૨૧૧૪

૯૭૨૭૭૦૪૦૪૮

૯૯૯૮૦૭૪૬૦૫

PHC વેલણપુર

ડો. અલ્‍પેશભાઇ જી.પટેલ.

૨૪૧૧૨૧

97577 04049

૯૯૯૮૩ ૪૮૬૧૭

PHC તોરણવેરા

ડો. બિરેન્‍દરકુમાર

૨૩૮૦૫૫

૯૭૨૭૭ ૦૪૦૫૦

૯૯૧૩૫ ૭૨૯૧૨

PHC આછવણી 

ડો. અનિતા આર પટેલ

૨૨૦૬૬૭

૯૭૨૭૭ ૦૪૦૫૧

૯૨૨૮૪ ૯૯૧૨૪

PHC બહેજ

ડો. જીજ્ઞાશબેન ડી. પટેલ

૨૨૦૬૫૭

૯૭૨૭૭ ૦૪૦૫૨

૨૮૩૧૬૮

ખેરગામ મો.યુ.

ડો. તરૂલતાબેન પટેલ

 

૯૭૨૭૭ ૦૪૦૫૩

૩૨૧૫૧૮

PHC ઘેજ 

ડો. પ્રમ દભાઇ પટેલ

૨૩૯૦૭૭

૯૭૨૭૭ ૦૪૦૫૪

૨૮૧૪૯૦

PHC હોન્‍ડ

ડો. ભાવનાબેન દેસાઇ

૨૩૦૨૫૭

૯૭૨૭૭ ૦૪૦૫૫

૨૮૪૬૨૧

PHC ટાંકલ 

ડો  . કે.એલ.કુદેરા

૨૪૮૮૨૯

૯૭૨૭૭ ૦૪૦૫૬

૨૩૧૦૩૨

CHC ચીખલી

ડો. દક્ષાબેન પટેલ

૨૩૨૭૨૪

૯૭૨૪૩ ૭૧૨૪૬

 

CHC રૂમલા

ડો. જગદીશભાઇ એસ.પટેલ  

૨૪૩૬૨૧

૯૯૧૩૬ ૬૨૭૮૭

 

CHC ખેરગામ

ડો. વિપુલભાઇ 

૨૨૧૬૧૯

૯૪૨૭૦ ૨૮૩૫૮

 

 

પરમાર હોસ્‍પીટલ ખેરગામ તા. ચીખલી

કનુભાઇ બી. પરમાર

૦૨૬૩૪- ૨૨૦૬૫૬, 
૯૮૨૫૩ ૯૭૨૨૬

નિહાર હોસ્‍પીટલ ખેરગામ તા. ચીખલી

કિરણભાઇ ઉદેસીંગ પટેલ

૦૨૬૩૪- ૨૨૦૬૫૫, 
૯૮૨૫૧ ૧૦૯૧૧

 આસ્‍થા હોસ્‍પીટલ અને આઇ.સી.યુ. ખેરગામ

 

૦૨૬૩૪- ૨૨૦૮૨૨, 
૯૮૨૫૪ ૩૮૧૯૮

 

હોસ્પીટલનું નામ

સરનામું

ફોન નંબર

રેફરલ હોસ્પીટલ

ચીખલી

૦ર૬૩૪ - ર૩ર૭ર૪

સંજીવની હોસ્પીટલ

ચીખલી

૦ર૬૩૪ - ર૩ર૦ર૦

મહેતા હોસ્પીટલ

ચીખલી

૦ર૬૩૪. ર૩રર૯ર,

આશિર્વાદ હોસ્પીટલ

ચીખલી

૦ર૬૩૪ - ર૩ર૪પ૦

રોટરી આઈ હોસ્પીટલ

ચીખલી

૦ર૬૩૪ - ર૩ર૦૩પ

અમીત ઓર્થો હોસ્પીટલ

ચીખલી

૦ર૬૩૪ - ર૩ર૭૭૮

ધન્વંતરી હોસ્પીટલ

ચીખલી

૦ર૬૩૪ - ર૩ર૮૮૮

પલક હોસ્પીટલ

ચીખલી

૦ર૬૩૪ - ર૩રર૮૭

અમી હોસ્પીટલ

ચીખલી

૦ર૬૩૪ - ર૩૪૦૮૮

જમના બા હોસ્પીટલ

ચીખલી

૦ર૬૩૪ - ર૩ર૬૪ર

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 11-08-2015