હું શોધું છું

હોમ  |

વાંસદા પોલીસ સ્ટેશન
Rating :  Star Star Star Star Star   

વાંસદા પો.સ્‍ટે. વિસ્‍તારમા આવેલ  એફ.એસ.એલ./ પી.એસ.સી./ હોસ્‍પીટલ/ સિવીલ હોસ્‍પીટલની વિગતો તથા ટેલીફોનની વિગત

હોસ્પીટલનું નામ

ડોકટરનું નામ સરનામું

ફોન નંબર

કોટેજ હોસ્પીટલ

ર્ડા યુ.એલ.ચૌધરી  રહે-વાંસદા

૦ર૬૩૦ - રરરર૪૮ 
૯૪૨૮૦૦૯૯૫૬

પી.એચ.સી. મહુવાસ

ર્ડા હરેશ પટેલ

૦ર૬૩૦ - ર૩૦૯૩૧ 
૯૭૨૭૭૦૪૦૬૧

કંડોલપાડા

ર્ડા.એ.સી. પટેલ રહે-કંડોલપાડા

૦ર૬૩૦ - ર૪૮૦૩૩ 
૯૭૨૭૦૪૦૪૬૦

પી.એચ.સી. અંકલાછ

ર્ડા ઝેઙઆર.પટેલ

૦ર૬૩૦ - ર૪૬૦૧૩ 
૯૭૨૭૭૦૪૦૫૮

પી.એચ.સી.ધોડમાળ

ડો.જી.કે. પટેલ

૦ર૬૩૦ - રર૬પ૭૧ 
૯૭૨૭૭૦૪૦૫૯

પી.એચ.સી. ઉનાઈ

ર્ડા એસ.કે. પટેલ

૦ર૬૩૦ - ર૩૬ર૧૩ 
૯૭૨૭૭૦૪૦૬૩

પી.એચ.સી. લીમઝર

ર્ડા સંજય પ્રસાદ

૦ર૬૩૦ - ર૪૪૦૧૩

પી.એચ.સી. વાંદરવેલા

ડો કે.એ. પટેલ

૦ર૬૩૦-૨૨૬૫૭૧ 
૯૭૨૭૭૦૪૦૬૫

પી.એચ.સી. માનકુનીયા

ર્ડા હીમાંસુભાઇ પટેલ

૦૨૬૩૦૨૯૨૪૬૭ 
૯૭૨૭૭૦૪૦૬૨

બી.એચ.ઓ. વાંસદા

શ્રી એસ.કે. પટેલ

૯૭૨૭૭૦૪૦૬૫
૨૨૩૭૭૫

હોસ્‍પીટલ

શ્રી એસ.કે.અધિકારી

૯૪૨૬૮૫૬૬૪૨

હોસ્‍પીટલ

શ્રી હીના એસ. પટેલ

૯૪૨૭૪૬૭૬૪૨      

હોસ્‍પીટલ

શ્રી એ.એસ.ચૌધરી

૯૪૨૭૪૬૭૬૪૨      

હોસ્‍પીટલ

શ્રી અર્ચના એ. સંદે

૯૪૨૬૮૬૩૭૯૦      

હોસ્‍પીટલ

શ્રી હીનલ સી. પટેલ

૯૯૨૪૩૦૮૭૯૯

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 11-08-2015