હું શોધું છું

હોમ  |

બ્લડ બેંકના નામ/સરનામા અને ટેલિફોન નંબર
Rating :  Star Star Star Star Star   

નવસારી ટાઉન બ્‍લડ બેંકના નામ સરનામા તથા ટેલીફોન નંબરની વિગત

અ.નં.

બ્‍લડ બેંકનુ નામ સરનામુ

ટેલીફોન નંબર

ડોકટરનુ નામ

ફોન નબર

રેડક્રોસ સોસાયટી નવસારી સાંઢકુવા

૦૨૬૩૭ - ૨૫૭૪૫૨

ડો.શ્રી કે.એમ.ગોહીલ  ડો.શ્રી વિજય મહાજન

૯૪૨૬૪૮૨૪૮૬

 

બીલીમોરા પો.સ્‍ટે.વિસ્‍તારમાં આવેલ બ્‍લડ બેંકનાં નામ ,સરનામાટેલીફોન / મોબાઇલ નંબર

અ.નં.

 નામ

 સરનામુ

 

ટેલીફોન /મોબાઇલ નંબર

એન.એમ.પી.બ્‍લડ બેંક

શ્રોફ કોમ્‍પલેક્ષ ગૌહર બાગ ,બીલીમોરા

૦૨૬૩૪ - ૨૮૫૨૧૩

 

ચીખલી બ્‍લડ બેંકના નામ સરનામાટેલીફોન/મોબાઇલ નંબર

અ.નં

નામ

અધિકારીનું નામ

સરનામુ

ફોન ન

/મોબાઇલ નં.

બ્‍લડ બૈક ચીખલી

દિવ્‍યેશભાઇ આઇ.પટેલ

ચીખલી જયદીપ સોપીંગ  સેન્‍ટરની બાજુમા

૦૨૬૩૪-૨૩૪૩૧૧ ૦૨૬૩૪-૨૩૦૮૮૧

૯૮૯૮૯૮૬૨૨૪

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 11-08-2015