હું શોધું છું

હોમ  |

સેવાભાવી સંસ્થાના નામ, સરનામા,ટેલિફોન નંબર
Rating :  Star Star Star Star Star   

સેવાભાવી સંસ્થાના નામસરનામા,ટેલિફોન નંબર

 

 

બિન સરકારી સંગઠનો ત્વરીત રીતે ઉપયોયમાં લઈ શકાય તેવી બીન સંસ્થાની માહિતી દા.ત. એન.સી.સી./એન.જી.ઓ./  લાયન્સ કલબ જેવી સેવાભાવી સંસ્થાના નામસરનામા,ટેલિફોન

 

અ.નં.

એન.જી.ઓ સંસ્‍થાનામ સરનામુ

સંચાલકનુ નામ

ટેલીફોન ફોન નબર

જયોતી સમાજ નવસારી ૬ ઓ એવન્‍યુ બિલ્‍ડિંગ સ્‍ટેશન રોડ તથા પ્રેમજી કોમ્‍પલેક્ષ

શ્રીમતી વિરૂમતીબેન સુરેન્‍દ્રભાઇ કંસારા રહે.નારણલાલા  સોસાયટીનવસારી

૯૮૨૫૬૫૩૫૯૫ 
૨૩૪૭૩૯/૨૫૩૦૩૬

ચેમ્‍બર ઓફ કોર્મસ નવસારી

પ્રમુખશ્રી ધીરુભાઇ દામજીભાઇ ભાડજા

૯૮૨૪૦૫૩૮૯૩ 
258718

ડાયમંડ એસોશીયેસન નવસારી

પ્રમુખશ્રી તરૂણભાઇ જોગાણી

૯૯૭૪૩૧૫૭૨૯

નવસારી રોટરી કલબ

સાંઢકુવા ગેટની બાજુમાં નવસારી

૦ર૬૩૭-રપ૮૯ર૦

નવસારી યંગસ્ટાર ગળપ

નવસારી, શ્રી સુરેશભાઈ શાહ

મો.નં.૯૮ર૪૧૩૧પ૩ર

ખીદમતે ઈસ્લામ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ

શ્રી અબ્દુલભાઈ શેખ

૦ર૬૩૭-રપ૦પ૦૩

લાયન્સ કલબ

શ્રી યોગેશભાઈ સ્વામીનાયરાણ

૦ર૬૩૭-રપ૭૦૦૬

 

નવસારી રુરલ એન.જી.ઓ સંસ્‍થાના નામ,સરનામા,ટેલીફોન/મોબાઇલ નંબરનું પત્રક

અ.નં.

નામ

સરનામા

ટેલીફોન મોબાઇલ

શ્રી કે.એમ.ગોહિલ

રેડક્રોસ સોસાયટી સ્‍ટેશન રોડ નવસારી

૯૪૨૬૪૮૨૪૮૬

 

 

શ્રીમતી નીરૂબેન સુરેન્‍દ્રભાઇ કંસારા

 

મહિલા જયોતિ સમાજ સ્‍ટેશન સામે નવસારી

 

૨૩૧૮૬૨

 

ગણદેવી એન.જી.ઓ સંસ્‍થાના નામ,સરનામા,ટેલીફોન/મોબાઇલ નંબરનું પત્રક

 

અ.નં.

એન.જી.ઓ  સરનામુ

સંચાલકનુ નામ

ટેલીફોન ફોન નબર

 

 

લાયન્સ કલબ

 

ગણદેવી, પ્રમુખ ડો.બાલ મુકંદ ત્રિવેદી

 

૦ર૬૩૪-ર૬ર૩૩૧

 

 

બીલીમોરા પો.સ્‍ટે.વિસ્‍તારમાં આવેલ તમામ એન.જી.ઓ. સંસ્‍થાનાં નામ ,સરનામાટેલીફોન / મોબાઇલ

અ.નં.

 નામ

 સરનામુ

ટેલીફોન /મોબાઇલ નંબર

 

 શ્રી બાબુભાઇ એસ.ગાંધી

જલારામ ટ્રસ્ટ , સોમનાથ રોડ બીલીમોરા

૨૮૫૭૬૮/૯૯૨૫૧ ૩૯૪૪૭

 

 

 શ્રી નિરંજન એસ. પટેલ

સોમનાથ  ટ્રસ્ટ , સોમનાથ રોડ બીલીમોરા

૨૮૪૫૧૨/૨૮૫૯૪૫

 

 શ્રી કમલેશ  એસ. પટેલ

બીલીમોરા ચેમ્‍બર ઓફ કોમર્સ  , બીલીમોરા

૨૮૪૧૮૩/૯૮૨૫૧૦૭૪૯૯

 

 શ્રી ઉપેન્‍દ્રકુમાર બી. અમીન

જી.આઇ.ડી.સી. એસો. ,આતલીયા જી.આઇ.ડી.સી.બીલીમોરા

૨૮૩૭૮૦/૯૪૨૬૮૮૯૩૦૧

 

 શ્રીમતિ પુષ્‍પાબેન ટી. દેસાઇ

લાયન્‍સ કલબ , બીલીમોરા

૨૮૩૩૦૭

 

ચીખલી પો.સ્‍ટે. વિસ્‍તારમાં આવેલ / રોટરી / એન.જી.ઓ. સંસ્‍થા/ નામ ,સરનામાટેલીફોન / મોબાઇલ

અ.નં.

 નામ

 સરનામુ

ટેલીફોન /મોબાઇલ નંબર

 

 શ્રી બાબુભાઇ એસ.ગાંધી

જલારામ ટ્રસ્ટ ,સોમનાથ રોડ બીલીમોરા

૨૮૫૭૬૮/૯૯૨૫૧ ૩૯૪૪૭

 

 

લાયન્સ કલબ ચીખલીડો.અનીલભાઈ પટેલ

જયદીપ શોપીંગ સેન્ટર ચીખલી

૦ર૬૩૪-ર૩ર૮૮૭,ર૩ર૮૮૮

 

લાયોનેસ કલબ ચીખલી 
ર્ડા. શહેરાબેન પટેલ

જયદીપ શોપીંગ સેન્ટર ચીખલી

૦ર૬૩૪-રપ૦૭૦૮
મો.નં.૯૮ર૪પર૮૩૧પ

 

રોટરી કલબ ચીખલી
રાજુભાઈ કાંતિલાલ સોની

નદી મહોલ્લો, ચીખલી

૦ર૬૩૪-ર૩રપ૪ર
૦ર૬૩૪-ર૩ર૬ર૭

 

 વસુધારા ડેરી આલીપોર
નરેન્દ્રભાઈ બળવંતરાય વશી,મેનેજીંગ ડીરેકટર

આલીપોર, ચીખલી

૦ર૬૩૪-ર૩ર૮૪પ
૦ર૬૩૪-ર૩૪

 

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 11-08-2015