હું શોધું છું

હોમ  |

માહિતી કક્ષની વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

(૧૫)માહિતી મેળવવા માટે નાગરિકોને ઉપલબ્‍ધ સવલતોની

      વિગતો (માહિતી કક્ષની વિગતો)

પ્રદર્શનો

જાહેર મેળાવડાઓ લોકમેળામાં પોલીસ તંત્ર ધ્‍વારા પ્રદર્શનો યોજવામાં આવે છે. જેમાં લોકોને સ્‍પર્શતા કાયદાઓ વિશે જાગૃતિ લાવવાની પ્રવૃતિ કરવામાં આવે છે. તેમજ જુદા જુદા વોન્‍ડેટ ગુન્‍હેગારોના ફોટાઓ જાહેર કરવામાં આવે છે તદ ઉપરાત વિવિધ પ્રકારના જપ્‍ત કરેલા હથિયારો અને દારૂગોળો લોકોની જાણકારી અર્થે મુકવામાં આવે છે. આ ઉપરાતં લોક સહયોગ ધ્‍વારા જરૂરી માહિતી અંગેની પુસ્‍તિકાઓ તૈયાર કરી લોક ઉપયોગ માટે વિતરણ કરવામાં આવે છે. અને આ રીતે લોક જાગૃતિ કેળવવામાં આવે છે.

નોટીસ બોર્ડ

જીલ્‍લામાં તમામ પો.સ્‍ટે./કચેરીઓના નોટીસ બોર્ડ રાખવામાં આવેલ છે. જેમાં જાહેર જનતાને જાણકારી મળે તેવી માહિતીઓ વખતો વખત મુકવામાં આવે છે.

દસ્‍તાવેજોની નકલો મેળવવાની પધ્‍ધતી

જાહેર હિત જોખમાતુ ન હોય તેવા દસ્‍તાવેજો જેવા કે ફરીયાદની નકલ પંચનામાની નકલ વગેરે જનતાને સરકારશ્રી ધ્‍વારા ઠરાવેલ ફી. લઇને જે તે પો.સ્‍ટે. કચેરી ધવારા પુરી પાડવામાં આવે છે.

ઉપલભ્‍ય મુદ્રિત નિયમ સંગ્રહ

ગુજરાત પોલીસ મેન્‍યઅલ ૧૯૭૫ ભાગ ૧ થી ૩ પ્રસિધ્‍ધ કરવામાં આવેલ છે જે ફકત આતાના ઉપયોગ માટે જ અને ખાનગી છે.

જાહેર તંત્રની વેબસાઇટ

નવસારી પોલીસ ધ્‍વારા વેબસાઇટની શરૂઆત કરવામાં આવેલ છે.

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ